Kruising N208/Olympiaweg

VVD stelt vragen over files op N208

GroenLinks in Hillegom is verbaasd over vragen die de VVD stelt over de gevolgen van het beleid van haar eigen wethouder. GroenLinks had eerder gewaarschuwd tegen de plannen voor de kruising N208/Olympiaweg.

Zoals eerder aangekondigd in de lokale kranten heeft de VVD-fractie in de raadscommissie vragen gesteld over de toenemende files tijdens de avondspits op de N208 (Leidsestraat). Gezien de rol van de toenmalige VVD-wethouder en de VVD-fractie in de besluitvorming over de N208 verbaast het ons dat uitgerekend deze fractie hier nu vragen over stelt.

Onder verantwoordelijkheid van toenmalig VVD-wethouder Ten Hagen is de kruising Leidsestraat/Olympiaweg aangelegd zoals deze nu is, d.w.z. zonder de veelbesproken rechtsafstrook. Deze rechtsafstrook was onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp en noodzakelijk voor de doorstroming van vooral het verkeer in noordelijke richting. Toen er problemen waren met het verwerven van de hiervoor benodigde grond, was de noodzaak voor die rechtsafstrook er ineens niet meer !

Eind 2016 stelde het college voor om die benodigde grond en de daarop aanwezige woning (Leidsestraat 1f) toch te kopen. Hiermee zou de aanleg van de rechtsafstrook alsnog mogelijk worden. Maar een plan voor de aanleg daarvan (en de hiermee gepaard gaande kosten) ontbrak. Onze fractie vond het voorstel dan ook onvolledig en keurde het om die reden af. Alle coalitiefracties, inclusief de VVD, gingen akkoord met dit onvolledige voorstel.