Vragen over vuurwerkschade

GroenLinks stelt weer vragen over vuurwerkschade.

In de raadscommissie van 26 januari jl. heeft onze fractie vragen gesteld over de schade ten gevolge van vuurwerk rond de afgelopen jaarwisseling. Voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de burgemeester aangegeven dat de schade aangericht tijdens de voorgaande jaarwisseling aanzienlijk was (€26.000), dat hij dit niet acceptabel vindt en hij riep de inwoners op om met elkaar te streven naar een 'schadevrije' jaarwisseling.

In zijn nieuwjaarstoespraak maakte hij melding van een rustig verloop van de jaarwisseling in Hillegom. In de weken daarna bereikten onze fractie echter toch berichten over schade, zowel aan gemeentelijke als aan particuliere eigendommen.

Voor ons reden om het college te vragen of er al zicht is op de omvang van de schade. De burgemeester antwoordde hierop dat de schade toch weer aanzienlijk is en bijna even groot als vorig jaar. Hierbij gaf hij ook aan de hij binnenkort een evaluatie naar de gemeenteraad stuurt, met daarin ook aanbevelingen inzake te nemen maatregelen. Onze fractie wacht deze evaluatie af en is benieuwd naar de aanbevelingen; dit vooral gezien de toenemende maatschappelijke discussie over consumentenvuurwerk en de maatregelen die al in veel andere gemeenten worden genomen bv. in de vorm van vuurwerkvrije zones.