GroenLinks praktisch in het kort:

GroenLinks in Hillegom kiest in haar verkiezingsprogramma 2014 – 2018 voor: groen, zorg, werk en een betrokken bestuur. Als u in het stemhokje straks uw stem aan ons gunt dan is het goed om te weten waar wij voor staan. Daarom leggen we hier uit wat onze mening is bij een paar voor Hillegom belangrijke onderwerpen.

 

Staat het onderwerp waar u graag onze mening over hoort er niet bij? Meldt het ons via: hillegomlisse@groenlinks.nl en we zullen u hier persoonlijk ons idee over geven.

    

Hoe denken wij over het uitvoeren van de zorgtaken die de gemeente gaat krijgen.

 

De gemeente moet zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en niet alleen uit een tabel kiezen, bijv. iemand heeft een rolstoelfiets nodig… dan moet dat ook gebeuren en niet, omdat dat zo in de tabel staat, een scootmobiel. Zorg moet dichtbij huis zijn en makkelijk vindbaar en verkrijgbaar. Geen ingewikkelde procedures en formulieren voor een indicatie en niet hele gezinnen die bijna ontwricht worden om zorg te kunnen leveren. In de huidige regels staat bijv. dat kinderen vanaf 4 jaar al taken in het huishouden zouden moeten kunnen doen als er een ziek gezinslid is die zorg nodig heeft. Helpen kan, maar op vrijwillige basis.

 

 

Wat vinden wij van de toestand van de N208?

 

Tot nu toe is onze fractie de enige die keer op keer kritische vragen blijft stellen aan het college over de N208, de financiële verantwoording en de inrichting. De komst van bomen en de veiligheid horen hier beslist bij. De inrichting is onveilig, voor hulpdiensten is hij niet toegankelijk als er een ongeluk is gebeurd. De inrichting van de rotondes is voor fietsers werkelijk levensgevaarlijk, dat moet anders worden ingericht, zelfs nu er al een keer heringericht is, zoals bij de Wilhelminalaan en waar de situatie bijna alleen nog maar slechter is geworden. De middengeleider moet eruit of kleiner worden gemaakt, zodat in elk geval hulpdiensten er makkelijk overheen kunnen en naar een evt ongeval kunnen als er een rij met auto’s voor staat.  De middengeleider moet ook nog eens tegen het licht gehouden worden wat betreft inritten. Als je nu naar de Dekamarkt rijdt vanaf de Sixlaan moet je bijna een km omrijden. Dat kost veel energie, CO2, onveilige oversteken en tijd. Een goed onderzoek naar de effecten hiervan zou erg wenselijk zijn. De inrichting van fase 2 is ons nog steeds niet volledig duidelijk, daar moet duidelijkheid over komen en wat ons betreft mag fase 3 afgeblazen worden. Dingen als het riool vernieuwen als het nodig is natuurlijk uitgezonderd. Evt. kan er op zo’n moment alsnog gekeken worden of het mogelijk is een stukje her in te richten. De bomen langs de N208 zijn natuurlijk ook een heikel punt. Volgens de wethouder komen er meer bomen, maar vooraf zijn ze niet eens geteld langs het hele traject. Bijv. op de van den Endelaan stonden 26 grote kastanjes, daar komen nu 10 mos-eiken voor terug. Een boomsoort die niet geschikt is als laanbeplanting. Mocht u belangstelling hebben voor de door ons gestelde vragen dan sturen we die natuurlijk met plezier toe.

 

  niet kappen, maar planten!

 

De visie van GroenLinks Hillegom op de ontwikkeling van het centrum?

 

We zijn zeker niet tegen ontwikkeling van het centrum, de hoftuin opknappen prima, maar met behoud van het groen en de bomen. De van Meerbeekstraat moet open blijven, maar de Molenstraat moet afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer. Fietsverkeer en bewoners moeten er nog wel doorkunnen. Het centrum moet vooral groen worden ingericht. Ooit eens hebben we de kreet Platanenplan bedacht voor de inrichting van het HD plein. Hier houden we graag aan vast. Verbetering van fietsenstallingsmogelijkheden, maar geen uitbreiding van parkeerplaatsen. De huidige parkeermogelijkheden blijken ook uit onderzoeken voldoende. In het centrum mag scherper beleid komen op ontsierende gevels en reclame-uitingen.

 

 Onze inhoudelijke visie t.a.v. de leegstand van winkelruimte in het centrum?

 

Met betrekking tot de leegstand zouden wij beleid willen ontwikkelen om op termijn naar een minder groot winkelpandenarsenaal te gaan. Onderzoeken wijzen uit dat er op termijn veel minder winkels nodig zijn. Het digitaal winkelen en het idee van bestellen en afhalen bij een pick-up centrum of bezorging aan huis zijn hier vooral oorzaken van. We willen wel ruimte maken voor kleine, specialistische winkels, evt gecombineerd met diverse andere functies als een kunstatelier, ontmoetingsruimte, VVV, bibliotheek, informatiecentrum voor de WMO, etc. Hiervoor is het vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan met de eigenaren van de leegstaande panden in verband met de huidige huur/koopprijzen die zelfs hoger zijn dan in het centrum van Haarlem of Leiden. Ook moet in bestemmingsplannen minder strakke functies worden gedefinieerd. Dat wil zeggen, zakelijke dienstverlening mag nu alleen in de Hoofdstraat zuid (vanaf de Haven naar de Leidsestraat. Een reisbureau of bank maar zich dus niet vestigen in de Hoofdstraat, omgekeerd mag reguliere detailhandel niet zomaar gevestigd worden in de Mariastraat met bestemming horeca, en horeca mag zich bijv. niet vestigen op het HD plein Noord, een gezellig terras naast de Dekamarkt is dus uitgesloten, terwijl dit in onze ogen een uitstekende plek is om in de zomer onder mooie bomen van een heerlijk kopje koffie of vergelijkbaar te genieten.  

 

 

Wat verstaan wij onder 'intensieve' samenwerking met andere gemeenten?

 

Hillegom is van oudsher een gemeente die gericht is op Haarlem, veel minder op de zuidelijker gelegen plaatsen. Natuurlijk gaan veel kinderen in Lisse naar school en winkelen ook veel Hillegommers in Lisse, maar dat geldt ook voor gemeenten als Nieuw Vennep, Hoofddorp, Haarlem, Heemstede, etc. Wij willen in elk geval de mogelijkheid behouden om ook met deze gemeenten samen te werken, zeker op gebieden waar we misschien een gezamenlijk belang hebben (denk dan aan de Ringvaart, OV verbinding naar Haarlem/Amsterdam of de gemeentelijke belastingen en openbare werken) Dit hoeft de samenwerking met de Bollen-4 (Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Hillegom) niet in de weg te staan.

 

 Fusie of samenwerken?

 

Wat ons betreft is fusie nu niet aan de orde. Wel zien we het nut in van samenwerking met de al eerder genoemde Bollen-4. Hier willen we ons voor inzetten, zeker ook omdat we bijvoorbeeld met de zorgtaken die naar de gemeentes toe komen zien dat we zo betere kennis in huis kunnen halen en taken wat meer verdelen. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsregio’s. Vanuit de samenwerking kunnen we een grotere vuist maken en ook ons gebied op de kaart zetten bij de organisaties die hierin anticiperen. Wel moeten we zorgen voor goede, regelmatige en zorgvuldige evaluaties en wat voor ons enorm belangrijk is: we moeten niet inleveren op het democratisch gehalte!